L'état du monde 1997

Đây là cuốn niên giám thống kê các dữ liệu cơ bản về kinh tế-chính trị-xã hội của các nước trên thế giới trong năm 1997

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Buckminster Fuller Institute
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: La découverte, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9 E207a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn