Giới luật sư đang bị quay trong vòng luẩn quẩn\

Giới luật sư đang bị quay trong cái vòng luẩn quẩn: Muốn tham gia tố tụng phải có hợp động dịch vụ pháp lý (HĐDVPL); muốn có HĐDVPL phải gặp bị can, bị cáo; muốn gặp bị can, bị cáo phải có giấy giới thiệu của tòa án; muốn có giấy giới thiệu thì phải có HĐDVPL......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Thuận
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!