Cờ ở nước ta ngày xưa thế nào\

GS.sử học Lê Văn Lan trả lời bạn đọc về sự xuất hiện lá cờ ở nước ta. Theo giáo sư, cờ hiệu đã được sử dụng từ thời Tây Sơn cuối TK18 và cho đến TK19 đời vua Khải Định (1916-1925) ta có Cờ long tinh; và cuối cùng là cờ ba sọc thời Pháp thuộc......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, văn Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!