Hoàng Thành hay Cấm thành, cần gọi tên cho đúng\

Theo tác giả, có cơ sở khoa học chứng minh giá trị di tích của Cấm thành thời kỳ Lý-Trần-Lê hay còn gọi là Cấm thành Thăng Long hoặc Hoàng cung Cấm thành, không nên gọi là Hoàng thành như hiện nay. Vì Hoàng Thành là rộng lớn, bao bọc ở phía ngoài Cấm Thành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Duy Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!