Chuyện của người chấp bút viết bài điếu văn Bác Hồ: Kỷ niệm 35 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về quá trình hình thành bản điếu văn Bác Hồ của ông Đống Ngạc soạn thảo cách đây 35 trước

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!