Dự thảo Pháp lệnh đình công sẽ đảm bảo quyền lợi của đôi bên\

Ngày 9-9-2004, Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo quốc gia về dự thảo Pháp lệnh đình công. Hội thảo làm rõ vai trò của tòa án, công đoàn, trình tự, thủ tục trong giải quyết đình công nhằm giúp người lao động sử dụng quyền đình công một cách hợp pháp......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Trưởng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!