Những qui định mới trong tổ chức điều tra hình sự của quân đội\

Giới thiệu một số nội dung quy định về tổ chức và thẩm quyền điều tra của các cơ quan điều tra, trong đó có cơ quan điều tra hình sự của quân đội nhân dân Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt, Thuý Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!