Chuyện kinh hoàng từ công ty in tài chính và tổng cục thúê\

Vụ 34.453 bộ tờ khai in thừa và 24 biên bản khống cùng đường dây Cao Tỷ Phú tại Công ty in Tài chính của Bộ Tài chính đã được các cơ quan chức năng khởi tố vì đã có hành vi tiếp tay cho phần tử xấu làm thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay những người có trách nhiệm vẫn ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!