L'économie de marché\

Sách giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của thị trường; những vấn đề thị trường hiện nay và tương lai phát triển của nền kinh tế trị trường

Lưu vào:
Tác giả chính: Roger Guesnerie
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Flammarion, 1996
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.1 E201-o
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn