Năng lực chấp chính của Đảng là gì: Hội nghị toàn thể Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc lần thứ tư khóa 16\

Nội dung thảo luận tại Hội nghị toàn thể trung ương Đảng CS Trung Quốc lần thứ 4 khóa 16 đề cao vai trò năng lực chấp chính của Đảng. Mục tiêu, cơ chế giám sát thực hiện nội dung nêu trên

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thành Tụê
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!