Mission d'information commune sur la presse écrite

Sách tập hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu quốc hội và cán bộ làm công tác báo chí về vấn đề quản lý và tự do báo chí

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Réunies, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 074 M313s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn