Cảnh sát phải kê khai tài sản\

Malaysia đang có nhiều biện pháp chấn chỉnh ngành cảnh sát để tăng cường uy tín với nhân dân nước này. Thủ tướng đã chỉ đạo thanh tra toàn ngành cảnh sát và một số quy định mới cũng được ban hành như: nhận hết đơn tố cáo của nhân dân để phân lọai xử lý, kê khai tài sản và chứng minh nguồn gốc......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Sâm
Đồng tác giả: Nguyễn, Hồng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!