Mission d'information commune sur la corse

Sách tập hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu quốc hội Pháp tại phiên họp do đoàn công tác về vấn đề đảo Cooxơ tổ chức, xung quanh vấn đề thông tin phục vụ việc phát triển kỹ thuật, văn hóa, giáo dục ở đảo này

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Réunies, 1997
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 074 M313s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn