Chronique des élections parlementaires

Sách tổng hợp các số liệu thông tin liên quan đến bầu cử quốc hội ở các nước châu á và châu Phi: loại hình Quốc hội, thời gian bầu và nhiệm kỳ Quốc hội, hệ thống bầu cử, các con số thống kê cơ bản về bầu cử

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Liên minh Quốc hội thế giới
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Genève: UIP, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.3 Chr430-i
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn