Hoàng thành Thăng long ở đâu: Nhìn lại lịch sử - Hướng tới 1.000 năm Thăng long - Hà nội\

ý kiến của tác giả làm sáng tỏ vị trí một khu di tích vừa được khai quật đó là Hoàng thành Thăng long nằm ở đâu

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Duy Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!