Di tích Hoàng thành Thăng long bảo tồn toàn bộ, trưng bày từng phần\

Phương án bảo tồn toàn bộ khu di tích và trưng bày từng phần để phục vụ nhân dân và nghiên cưú. Đó là ý kiến thống nhất tại hội thảo Phương án bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng long tại 18 Hoàng Diệu, Hà nội do Bộ VH-TT tổ chức ngày 28-9-2004...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lam Điền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!