Parliaments - World directory 1996, 1997

Sách giới thiệu những thông tin cơ bản về Quốc hội các nước trên thế giới: số lượng nghị sĩ, nhiệm kỳ, chủ tịch QH, địa chỉ giao dịch... Các chỉ dẫn trên được in bằng 2 thứ tiếng Anh-Pháp

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Liên minh Quốc hội thế giới
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Genève: IPU, 1997
Chủ đề:
IPU
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328 P109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn