Terminologie économique francaise pour les payd en transition\

Các tác giả phân tích những thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực kinh tế, đưa ra những ví dụ và những bài tập về ngôn ngữ Pháp trong kinh tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Guy Schulders
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Harmattan, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.03 T206m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn