Bàn về văn hóa Hà nội\

Tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, tác giả bài viết nêu 4 vấn đề, là 4 thiếu sót, hạn chế lớn của Hà nội cần phải bứt phá vươn tới cho xứng tầm lịch sử 1000 năm, tóm tắt là: nền tảng văn hóa có những mặt đã xuống cấp; chất lượng và trình độ khoa học công nghệ không cao; quy hoạch và kiến t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Ngọc Đệ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!