Những tên gọi của Hà nội qua các thời kỳ lịch sử\

Trước khi trở thành kinh đô của nước Đại Việt dưới triều Lý (1010), Thăng long-Hà nội đã có nhiều tên khác nhau được ghi chép trong sử sách: Long Đỗ, Tống Bình, Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Thăng Long và Hà Nội. Tuy nhiên vẫn có nhiều tên gọi không chính thức: Trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01088nab a2200241 a 4500
001 23076
005 20161019045306.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Xuyến 
245 1 |a Những tên gọi của Hà nội qua các thời kỳ lịch sử\   |c Nguyễn Xuyến 
520 |a Trước khi trở thành kinh đô của nước Đại Việt dưới triều Lý (1010), Thăng long-Hà nội đã có nhiều tên khác nhau được ghi chép trong sử sách: Long Đỗ, Tống Bình, Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Thăng Long và Hà Nội. Tuy nhiên vẫn có nhiều tên gọi không chính thức: Trường An, Phượng Thành, Long Biên, Long Thành, Hà Thành, Hoàng Diệu 
653 |a hà nội 
653 |a lịch sử 
653 |a tên gọi 
653 |a thủ đô 
653 |a văn hóa 
653 |a vh 
773 |t Quân đội nhân dân  |d 11-10-2004 
901 |a BV2 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050040286 
942 |c BT 
999 |c 32742  |d 32742