Bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Giới khoa học đã đồng thuận\

Tại Hội thảo Phương án bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long, 3 phương án đã được đề ra: bảo tồn tào bộ, bảo tồn một phần tiêu biểu nhất và tạm lấp cát toàn bộ. Phần lớn các nhà khoa học ủng hộ phương án 1 và 2 và đề nghị nên kết hợp cả hai phương án theo quan điểm bảo tồn toàn bộ khu di tích 1...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Lam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tại Hội thảo Phương án bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long, 3 phương án đã được đề ra: bảo tồn tào bộ, bảo tồn một phần tiêu biểu nhất và tạm lấp cát toàn bộ. Phần lớn các nhà khoa học ủng hộ phương án 1 và 2 và đề nghị nên kết hợp cả hai phương án theo quan điểm bảo tồn toàn bộ khu di tích 18 Hoàng Diệu cộng với trưng bày toàn phần. Giải pháp bảo tồn tối ưu sẽ được Bộ VH-TT trình Chính phủ và Bộ Chính trị