Bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Giới khoa học đã đồng thuận\

Tại Hội thảo Phương án bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long, 3 phương án đã được đề ra: bảo tồn tào bộ, bảo tồn một phần tiêu biểu nhất và tạm lấp cát toàn bộ. Phần lớn các nhà khoa học ủng hộ phương án 1 và 2 và đề nghị nên kết hợp cả hai phương án theo quan điểm bảo tồn toàn bộ khu di tích 1...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Lam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương