Về phương án bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long sẽ là 2+1\

Bài báo phân tích 3 phương án bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long mà các nhà khoa học đã đề cập tại Hội thảo Phương án bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội. Phần lớn các ý kiến trong hội thảo ủng hộ 2 phương án là: bảo tồn toàn bộ di tích như một bảo tàng ngoài...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hòa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!