Báo chí Hồ Chí Minh: Chuyên luận và tuyển chọn\

Sách tuyển chọn những tác phẩm báo chí tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phân tích những nội dung cơ bản, phong cách, ngôn từ... trong báo chí của Người

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Minh Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 B108c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn