Quan Thánh hay là Quán Thánh\

Bài trả lời của nhà sử học Lê Văn Lan về lịch sử, nguồn gốc của tên gọi đường phố Quan Thánh xưa và Quán Thánh ngày nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!