STOCKHOLM viên ngọc trên mặt biển\

Giới thiệu về thủ đô Stockholm, thành phố trên biển được xứng với biệt danh Venice phương bắc...

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Luân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Giới thiệu về thủ đô Stockholm, thành phố trên biển được xứng với biệt danh Venice phương bắc...