Khi người khổng lồ kết hợp với con rồng: Triển vọng hợp tác kinh tế á-âu\

Tiềm năng to lớn của sự hợp tác kinh tế giữa hai châu lục xuất phát từ năng động về kinh tế và cả sự đa dạng. Châu á như một thị trường rộng lớn, năng động cộng với sức mạnh kinh tế ngày càng gia tăng của châu âu... góp phần thúc đẩy thịnh vượng và ổn định ở hai khu vực......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Trang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
EU
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!