Những ông chủ thực sự của thế giới: Sách tham khảo trong lực lượng công an nhân dân\

Sách phân tích một số sự kiện chính trị thế giới trong 45 năm qua để lý giải ai là chủ nhân thực sự của thế giới; chỉ rõ những trung tâm quyền lực bí mật và vai trò của nó đối với chính trị thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Luis M. Gonzalez-Mata
Tác giả tập thể: Nhóm Thiên Bảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337 Nh556ô
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn