Những bí mật trong thành cổ Hà nội\

Cấm Thành, là ngai vàng điện ngọc suốt ngàn năm vừa được mở cửa đón đồng bào tới chiêm ngưàng với bao sự kiện lịch sử được mở ra: đó là Cung điện ngầm của cách mạng và là điện Càn Nguyên trong mùa xuân đại thắng...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lam Điền
Đồng tác giả: Quang Thiện
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!