Trích dẫn APA

Nguyễn, H. Về phương án bảo tồn khu di tích Hoàng thành Thăng Long sẽ là 2+1\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Hòa. Về Phương án Bảo Tồn Khu Di Tích Hoàng Thành Thăng Long Sẽ Là 2+1\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Hòa. Về Phương án Bảo Tồn Khu Di Tích Hoàng Thành Thăng Long Sẽ Là 2+1\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.