Đã quá lâu để công lý được thực thi: Thư của Len Aldis gưỉ Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush\

Bài báo là toàn văn bức thư của ông Len Aldis, tổng thư ký Hội Hưũ nghị Anh - Việt, gưỉ tới Tổng thống Mỹ G.Bush ngày 1-10-2004 về vấn đề trách nhiệm của Mỹ trong cuộc chiến tranh hóa học của Mỹ ở Việt Nam và việc bồi thường đối với những nạn nhân chất độc da cam do Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Len Aldis
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!