Trích dẫn APA

Vũ Ngọc. Lịch sử Hà Nội qua tài liệu lưu trữ\.

Chicago Style Citation

Vũ Ngọc. Lịch Sử Hà Nội Qua Tài Liệu Lưu Trữ\.

Trích dẫn MLA

Vũ Ngọc. Lịch Sử Hà Nội Qua Tài Liệu Lưu Trữ\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.