Lịch sử Hà Nội qua tài liệu lưu trữ\

Lịch sử Hà Nội được tái hiện qua những tài liệu Hán - Nôm, tài liệu tiếng Pháp được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, đồng thời giới thiệu những thành tự chủ yếu của thủ đô Hà Nội từ 10-10-1954 đến nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!