EFEO đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cưú di tích Hoàng thành

Nhân sang tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEM 5, ông Franciscus Verellen, g.đốc Viện viễn đông Bác Cổ Pháp (EFEO) đã ký thỏa thuận hợp tác với Viện KHXH VN về dự án nghiên cưú Hoàng thành. Ông F.Verellen đã trả lời phỏng vấn báo Lao động về vấn đề này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!