Cần làm rõ giá trị của phế tích kiến trúc ở 18 Hoàng Diệu\

Giá trị to lớn về khu di tích hoàng Thành Thăng Long và trách nhiệm của các cơ quan chức năng cần sớm có một giải pháp để bảo tồn tuổi thọ cho khu vực di tích này

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Toàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!