Chúng tôi phản đối báo cáo của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giaó ở Việt Nam\

Bài phát biểu của Hòa thượng Thích Thanh tứ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI thay mặt giới chức Phật giáo lên tiếng phản đối Hoa Kỳ vu khống về tình hình tôn giáo tại Việt Nam hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Thích Thanh Tứ Hòa Thượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh6
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!