Một số nội dung mới trong Pháp lệnh Tôn giáo\

Pháp lệnh Tín ngưàng Tôn giáo đã được ban hành ngày 18-6-2004 với 6 chương, 41 điều, có một số nội dung đổi mới về phạm vi điều chỉnh: việc công nhận tổ chức Tôn giáo; vấn đề tài sản thuộc cơ sở tín ngưàng tôn giáo; về hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành nước ngoài tại VN; sinh hoạt tôn giá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Duy Hồng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!