Thắm thiết tình hưũ nghị và hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển\

Quan hệ hưũ nghị Việt nam-Thuỵ điển được thiết lập từ 35 năm trước, và nhân Ngày Việt Nam tại Thuỵ điển (8-11-2004), bài viết giới thiệu về đất nước Thuỵ điển và tình hưũ nghị, đoàn kết VN-TĐ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Quốc Bảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!