Hoàng thành Thăng Long và 950 Quốc hiệu Đại Việt\

Bài báo đề cập đến ý nghĩa ra đời Quốc hiệu Đại Việt đúng ngày nay cách đây 950 năm (1-10 năm Giáp Thân, tức ngày 12-11-2004) và viên gạch mang Quốc hiệu Đại Việt được khai quật tại Hoàng thành Thăng Long

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phúc Giác Hải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!