Việc thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam\

Bài viết cung cấp những tư liệu về ý tưởng và quá trình đi đến thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam trong hoàn cảnh năm 1945-1946

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Vịnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!