Vientiane - bước ngoặc của gia đình ASEAN\

Hội nghị cấp cao ASEAN-10 tổ chức tại Lào sẽ khai mạc vào 29-11-2004. lãnh đạo cấp cao 10 nước thành viên đã tham dự hội nghị. Chương trình Hội nghị cấp cao hành động, đặc biệt là 4 nước nghèo Campuchia-Lào-Myanma và Việt Nam đồng nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Trung Quốc, Nga và ấn đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trí Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!