Từ cộng đồng ASEAN đến cộng đồng Đông á

Hội nghị cấp cao ASEAN 10 tại Viêng Chăn (Lào) đã diễn ra nhiều cuộc gặp cấp cao song phương và đa phương với ý tưởng hội nhập và mở rộng hợp tác bên trong và bên ngoài để tiến tới một khu vực thịnh vượng về kinh tế, bình ổn về xã hội, vững bền về an ninh. Chương trình hành động Vientiane được ký kế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!