Hội nghị cấp cao ASEAN+3, ASEAN + Trung Quốc và các bên đối tác

Ngày 29-30/11, tại Viêng Chăn đã diễn ra các Hội nghị cấp cao lần thứ 8 giữa ASEAN+3 và ASEAN+Trung Quốc bàn về vấn đề ra đời cộng đồng Đông á, tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ấn Độ, Ôxtrâylia và Niu Dilân......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!