Bác Hồ với quân đội từ nhân dân mà ra\

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập QĐNDVN, bài giới thiệu về những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân...

Lưu vào:
Tác giả chính: Phùng, Đức Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!