Vấn đề quyết định là đảng viên và cán bộ phải gương mẫu\

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập QĐNDVN, xin giới thiệu bài phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại lễ kỷ niệm...

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!