Quốc oai, Hà tây kỳ quặc phiên chợ...đất\

Về việc chính quyền xã, thôn lập dự án xin đất làm dịch vụ nhưng đã tổ chức lấn chiếm thêm hàng chục nghìn m2 chia cho dân, và xuất hiện nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai...

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!