Minh bạch khắc tinh của tham nhũng\

Về nội dung trao đổi với báo GĐ&XH của ông Ngô Đức Mạnh, G.đốc TTTT VPQH về tham nhũng, cách nhận diện và phương pháp giảm bớt nguồn gốc của tham nhũng. Theo ông Mạnh, việc làm trước tiên là phải làm trong sạch bộ máy công quyền, minh bạch hóa chế độ tài chính, cần có cơ quan chống tham nhũng độ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!