Thiếp Giáng sinh có từ bao giờ

Thiếp chúc mừng Giáng sinh đầu tiên do ông HENRY COLE làm ở sở bưu chính thuê họa sĩ JOHN CALCOTT vẽ vào năm 1840 với dòng chữ A Merry Christmas and A Happy New Year to you. Sau đó thiếp được in hàng loạt vào năm 1860. ở Mỹ thiếp được in vào năm 1875 do một công nhân in người Đức di cư sang Mỹ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!