Ba nước thành viên mới của EU

Sự kiện lịch sử của EU đón nhận 3 thành viên mới: áo, Phần lan, và Thuỵ điển từ 1-1-95, nâng tổng số lên thành 15 nước

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
áo
EU
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!