Xingapo: thành phố sư tử

Là thành viên của Asean, Xingapo khác hẳn với các nước châu á khác chính ở chỗ lịch sử còn rất trẻ nhưng lại là đất nước phát triển về du lịch, thương mại và công nghiệp. Đường phố sạch sẽ, hệ thống giao thông thuận tiện và nhanh chóng, luật pháp nghiêm minh, con người lịch sự và mến khách...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!